O klubie

TS GWARDIA OLSZTYN

Sekcja judo najliczniejszą sekcją obecnie działającą w naszym klubie. Jej założycielem był w 1963 roku student Wydziału Rybackiego WSR w Olsztynie Zbigniew Romer. W pierwszych latach działalności sekcji pracą z młodzieżą zajmowali się tacy szkoleniowcy jak: Andrzej Gąsiorowski, Antoni Lachowicz, Zygmunt Malinowski oraz Józef Matracki.

Pierwszy znaczący sukces odniósł w 1970 roku na Mistrzostwach Polski Młodzików w Koszalinie Marek Hipsz w kat. wagowej do 80 kg, zdobywając brązowy medal. W 1973 r. sekcja zawiesiła działalność ale tylko na rok, bowiem w 1974 r. po ukończeniu studiów pracę jako trener rozpoczął Ryszard Szydłowski. Od września tego roku rozpoczęła się dynamiczna praca z kilkoma grupami naborowymi. Na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać.

Na Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbyły się w Kielcach, startujący w kat. wagowej do 70 kg Bogusław Orszewski (śp.) zdobył brązowy medal. Medal ten zapoczątkował pasmo sukcesów osiąganych przez wychowanków trenera Ryszarda Szydłowskiego. W pierwszej grupie odnoszącej sukcesy w Mistrzostwach  Polski oraz w Mistrzostwach Polski Gwardyjskiego Pionu Sportowego znajdowali się tacy zawodnicy  jak:

Leszek Laszuk,  Andrzej Grudziński, Piotr Gołębiowski, Cezary Ochranowicz,  Ryszard Kwint,  Krzysztof Gutkowski,  Wacław Najmowicz.

O pozytywnych efektach pracy mogą świadczyć nie tylko sukcesy indywidualne, ale także drużynowe. Zespół w składzie: Andrzej Grudziński, Wacław Najmowicz, Stefan Kryściński, Ryszard Kwint, Mieczysław Wróblewski oraz Zdzisław Dordzik w 1978 podczas Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych zdobył srebrny medal.

Z trenerem Ryszardem Szydłowskim pracowali w różnych okresach czasu tacy szkoleniowcy jak: Jerzy Zieliński, Zygmunt Malinowski, Józef Matracki, Jerzy Urniaż, Wojciech Biesiada, Andrzej Wierzbicki, Henryk Sucharzewski. Na początku lat 80-tych prace z dziećmi rozpoczęli pierwsi wychowankowie trenera Ryszarda Szydłowskiego: Wojciech Sarnacki, Andrzej Grudziński, Wacław Najmowicz, oraz Krzysztof Pieńkowski.

Na pierwszy medal Mistrzostw Polski Seniorów trzeba było czekać do 1987 roku, kiedy to w Koszalinie startujący w wadze do 71 kg Dariusz Olszewski zdobył brąz. Rok później w tej samej wadze także brąz zdobył Stanisław Najmowicz podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Olsztynie.

W 1990 roku na Mistrzostwach Polski Seniorek brązowy medal zdobyła Elżbieta Dudaniec, był to pierwszy znaczący sukces powstałej na początku lat 80 sekcji dziewcząt. Ukoronowaniem wielu lat pracy sekcji było zdobycie tytułu Mistrza Polski Seniorów przez Marka Krajewskiego w 1995 r. w Gdańsku. Lata 90- te to kolejne pasmo sukcesów najmłodszego pokolenia judoków.

W latach 1974-1993 koordynatorem sekcji był Ryszard Szydłowski, od 1993-1997 funkcje tę  pełnił Wacław Najmowicz, następnie Wojciech Sarnacki oraz Andrzej Grudziński.

 

LICENCJA KLUBOWA - ZOBACZ

Media społecznościowe

Wsparcie