Informacje zmiany w przepisach walki

 ZMIANY W PRZEPISACH WALKI

Czas walki  ? Mężczyźni i kobiety 4 minuty

Punktacja

 Jest tylko Ippon i Waza-ari.

 Waza-ari nie sumuja się.

 Dwa Waza-ari nie składają się na Ippon (nie na Waza-ari awasete Ippon).

 Ocena Waza-ari obejmuje to co w przeszłości ocenialiśmy na Yuko and Waza-ari.

Trzymanie

 Czas Osae-Komi Waza-ari 10 sec | Ippon 20 sec

 Walka nie kończy się po 2 Waza-ari, ponieważ oceny nie sumują się.

Ocena techniczna

 W podstawowym czasie walki, walka może być wygrana tylko poprzez zdobycie ocen (Waza-ari i Ippon).

 1 kara lub kary nie decydują o zwycięstwie za wyjątkiem Hansokumake.

Golden Score

 W przypadku równej zdobyczy punktowej walka jest kontynuowana w Golden Score.

 Wszystkie punkty i kary z walki podstawowej zostają zachowane na tablicy.

 Wygrana w Golden Score może być osiągnięta poprzez różnice w punktach lub różnicy w karach Shido.

Kary

 Mamy teraz trzy (3) Shido, zamiast poprzednich czterech (4) a trzecie (3) Shido staje się Hansokumake.

Kumikata

 Dla uproszczenia sędziowania i lepszego rozumienia akcji na macie , chwyty za judogi, które były wcześnie karane takie jak: pistol grip, pocket grip, ... nie będą odtąd karane.

 Nietypowe Kumikata takie jak cross gripping i chwyt za pas nie będą karane dopóki Tori przygotowuje atak.

Wbrew duchowi Judo

 Jakakolwiek akcja wbrew duchowi Judo będzie karana Hansokumake. np. ucieczka z maty lub inna próba ucieczki od walki.

Bezpieczeństwo

Jeśli Uke próbuje uniknąć lądowania na plecach przez każdy ruch, który jest niebezpieczny dla głowy, szyi lub kręgosłupa, będzie karany Hansokumake (przepisy walki pkt. most w artykule 20). • Lądowanie na obu łokciach jest uznawane za ważne i oceniane na Waza-ari. • Lądowanie na jednym łokciu jest nieważna i nie może być ocenione.

Atak i kontratak

 W przypadku kontrataku pierwszy zawodnik który pada będzie oceniany jako rzucony.

 Jeśli upadek jest do oceny punktowej, należy to zrobić.

 Jakkolwiek akcja po upadku będzie traktowana jako akcja w Ne-Waza i nie będzie punktowana.

Judogi

 Dla lepszej efektywności i dla ułatwienia uchwytu jest konieczne, aby kaftan był włożony pod pas a pas był mocno zaciśnięty. Aby to utrzymywać, zawodnicy powinni poprawiać swoje Judogi i pas szybko pomiędzy komendami Matte and Hajime wydawanymi przez sędziego.

 

 

Media społecznościowe

Wsparcie